Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Tando Financial a.s. chápe, že vaše soukromí je pro vás důležité a že vám záleží na tom, jak se vaše osobní údaje používají a sdílejí online. Respektujeme a vážíme si soukromí každého, kdo navštíví tento web („Náš web“), a budeme shromažďovat a používat osobní údaje pouze způsoby, které jsou zde popsány, a způsobem, který je v souladu s našimi povinnostmi a vašimi právy podle zákona.

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že jim rozumíte.

Naše Zásady ochrany osobních údajů se považují za přijaté při prvním použití našeho webu. Pokud neakceptujete a nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, musíte okamžitě přestat používat náš web.

1. Definice a jejich interpretace

"Účet" znamená účet požadovaný pro přístup a / nebo používání určitých oblastí a funkcí našeho webu;
„Cookie“ znamená malý textový soubor umístěný na vašem počítači nebo zařízení naším serverem, když navštívíte určité části našeho webu a / nebo když používáte určité funkce našeho webu. Podrobnosti o cookies používaných naším webem jsou uvedeny v části 13 níže
„Kontrolor dat / zpracovatel dat“ znamená právní vztah společnosti Tando Financial a.s. při zpracování osobních údajů. Tando Financial a.s. je registrátor odpovědný za zpracování a použití osobních údajů.
"osobní data" se rozumí jakékoliv údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat z těchto údajů. V tomto případě se jedná o osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich stránek. Tato definice případně zahrnuje definice uvedené v obecném nařízení o ochraně údajů („GDPR“).
„My / nás / naše“ Naše stránka je vlastněna a provozována společností Tando Financial a.s., akciovou společností, registrovanou v České republice pod číslem společnosti 08314209, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

2. Informace o nás

1. Naše stránka je vlastněna a provozována společností Tando Financial a.s., akciovou společností, registrovanou v České republice pod číslem společnosti 08314209, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

2. Náš tým pro ochranu údajů lze kontaktovat e-mailem na adrese ahoj@tandopujcky.cz

3. Na co se tato politika vztahuje?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše používání našich stránek. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou vaše data shromažďována, ukládána nebo používána jinými webovými stránkami, a před poskytnutím jakýchkoliv dat doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

4. Vaše práva

Jako majitel údajů máte v rámci GDPR následující práva, která jsou v souladu s touto zásadou a naším používáním osobních údajů:

 1. Právo být informován o našem shromažďování a používání osobních údajů;
 2. Právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme (viz oddíl 12);
 3. Právo na opravu, pokud jakékoliv osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné nebo neúplné (kontaktujte nás);
 4. Právo na zapomenutí - tj. právo požádat nás o vymazání jakýchkoliv osobních údajů, které o vás máme ( Veškeré vaše osobní údaje uchováváme pouze po omezenou dobu, jak je vysvětleno v sekci 6, pokud chcete abychom údaje vymazali dříve, kontaktujte nás)
 5. Právo omezit (tj. zabránit) zpracování vašich osobních údajů;
 6. Právo na přenositelnost dat (získání kopie vašich osobních údajů pro opětovné použití v jiné službě nebo organizaci);
 7. Právo námitek proti nám za použití vašich osobních údajů pro konkrétní účely; a
 8. Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování.

Pokud máte jakýkoliv důvod ke stížnosti na naše použití vašich osobních údajů, kontaktujte nás a my uděláme vše pro to, abychom váš problém vyřešili.

5. Jaká data shromažďujeme?

V závislosti na tom, jak používáte náš web, můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující osobní [i neosobní] údaje (viz také oddíl 13 o našem používání cookies a podobných technologií)

 1. Jméno
 2. Datum narození
 3. Titul/Pohlaví
 4. Pracovní pozice
 5. Profese
 6. Rodné číslo
 7. Kontaktní informace, jako je adresa, e-mailové adresy a telefonní čísla
 8. Demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy
 9. Finanční informace, jako jsou čísla kreditních / debetních karet, bankovní účty
 10. Informace o příjmech, jako jsou platy a průběžné výdaje
 11. Informace o vaší finanční historii a ratingu
 12. IP adresa
 13. Typ a verze webového prohlížeče
 14. Operační systém
 15. Seznam adres URL, které začínají odkazujícím webem, vaší aktivitou na našem webu a webem, do kterého opouštíte

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je poskytnutí vaší půjčky, provedení kontrol „známého zákazníka“ a vyšetřování proti praní špinavých peněz a průběžné právní vztahy s vámi.

6. Jak používáme vaše data?

1. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně po dobu, která je nezbytná s ohledem na důvod (důvody), pro které byly poprvé shromážděny. Budeme vždy dodržovat naše závazky a chránit vaše práva v rámci GDPR. Více podrobností o zabezpečení viz oddíl 7 níže.

2. Naše použití vašich osobních údajů bude mít vždy zákonný základ, buď proto, že je to nezbytné pro naše plnění smlouvy s vámi, protože jste souhlasili s naším používáním vašich osobních údajů (např. Přihlašováním se k e-mailům), nebo proto, že je to v našich oprávněných zájmech. Vaše data můžeme konkrétně použít pro následující účely:

 1. Posouzení vaší vhodnosti pro přístup k našim službám
 2. Poskytování a správa účtu
 3. Poskytování a správa vašeho přístupu na naše stránky
 4. Přizpůsobení vašich zkušeností na našem webu
 5. Poskytování našich služeb vám (mějte na paměti, že k uzavření smlouvy s vámi požadujeme vaše osobní údaje)
 6. Přizpůsobení sekce Naše produkty a služby pro vás
 7. Odpověď na e-maily od vás
 8. Poskytování e-mailů, k jejichž odběru jste se přihlásili (můžete se kdykoliv odhlásit)
 9. Průzkum trhu

3.S vaším svolením a / nebo pokud to zákon povoluje, můžeme vaše data použít také pro marketingové účely, které mohou zahrnovat kontaktování e-mailem, telefonem, textovou zprávou, cílenými internetovými reklamami nebo poštou s informacemi, novinkami a nabídkami na Naše výrobky. Nebudeme vám však zasílat žádné nevyžádané zprávy nebo spam a podnikneme všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že plně chráníme vaše práva a dodržujeme naše povinnosti vyplývající z GDPR a současné regulace.

4. Třetí strany, jejichž obsah se objevuje na našem webu, mohou používat cookies třetích stran, jak je podrobně popsáno níže v oddíle 13. Další informace o kontrole cookies naleznete v části 13. Upozorňujeme, že nekontrolujeme činnosti těchto třetích stran ani údaje, které shromažďují a používají, a doporučuje vám zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

5. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas s použitím vašich osobních údajů s námi a požádat o jeho odstranění. Pokud je naše zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším souhlasem, zrušení vašeho souhlasu bude mít za následek povinnost okamžitě splatit půjčku, včetně naběhlých úroků a dalších nákladů. Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné s ohledem na důvod (důvody), pro které byly poprvé shromážděny. Pravidla proti praní špinavých peněz však vyžadují, abychom vaše data uchovali po dobu pěti let.

7. Jak a kde ukládáme vaše data?

1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme, abychom je mohli používat, jak je popsáno výše v oddíle 6, a / nebo dokud budeme mít vaše svolení je uchovávat.

2. Vaše data budou uložena pouze v rámci Evropské hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) (EHP se skládá ze všech členských státu EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska).

3. Bezpečnost a ochranu vašich dat je pro nás velmi důležitá . Přijali jsme vhodná opatření k zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím našich stránek

8. Sdílíme vaše data?

1. Vaše data můžeme sdílet s dalšími společnostmi v naší skupině. To zahrnuje naši holdingovou společnost a její dceřiné společnosti

2. Někdy můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami, budou vám poskytovat služby naším jménem. Ty mohou zahrnovat zpracování plateb, vykazování úvěru, vybavení vyhledávačů, reklamu a marketing. V některých případech mohou třetí strany vyžadovat přístup k některým nebo všem vašim údajům. Pokud jsou za tímto účelem vyžadovány jakékoliv vaše údaje, přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně, a v souladu s vašimi právy, našimi závazky a závazky třetí strany podle zákona.

3. Můžeme sestavit statistiky o používání našeho webu, včetně údajů o provozu, vzorcích používání, číslech uživatelů, prodejích a dalších informacích. Všechna tato data budou anonymizována a nebudou zahrnovat žádná osobní identifikační data ani anonymizovaná data, která lze kombinovat s jinými údaji a použít k vaší identifikaci. Čas od času můžeme taková data sdílet s třetími stranami, jako jsou potenciální investoři, přidružení partneři a inzerenti. Údaje budou sdíleny a použity pouze v mezích zákona.

4. Někdy můžeme použít zpracovatele údajů třetích stran, které se nacházejí mimo EHP Pokud přenášíme jakékoliv osobní údaje mimo EHP, podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno stejně bezpečné, jako by to bylo v rámci České republiky a v rámci GDPR.

5. Za určitých okolností můžeme být právně požádáni o sdílení určitých údajů, které máme v držení, ty mohou zahrnovat vaše osobní údaje, například v případě, že se účastníme soudního řízení, kde splňujeme právní požadavky, soudní příkaz nebo vládní autoritu.

9. Co se stane, když naše firma změní majitele?

1. Můžeme čas od času rozšířit nebo omezit naše podnikání a to může zahrnovat prodej a / nebo převod kontroly nad celou nebo částí firmy. Jakékoliv osobní údaje, které jste nám poskytli, budou, pokud jsou relevantní pro jakoukoliv část našeho podnikání, která je prováděna, přenášeny společně s touto částí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude v souladu s podmínkami této ochrany osobních údajů povolena používat tato data pouze pro stejné účely, pro které jsme je původně shromáždili.

2. V případě, že některý z vašich údajů bude předán tímto způsobem, nebudete předem kontaktováni a informováni o změnách.

10. Jak můžete kontrolovat vaše data?

1. Kromě vašich práv v rámci GDPR uvedených v části 4 vám mohou být při odesílání osobních údajů prostřednictvím našeho webu poskytnuty možnosti, jak omezit naše použití vašich údajů. Naším cílem je zejména poskytnout vám silnou kontrolu nad tím, jak používáme vaše údaje pro účely přímého marketingu (včetně možnosti odhlásit se od nás přijímat e-maily, které můžete udělat odhlášením pomocí odkazu uvedeného v našich e-mailech a v daném okamžiku) poskytnutím vašich údajů a správou vašeho účtu.

11. Vaše právo na zadržení informací

1. Můžete přistupovat k určitým oblastem našeho webu bez poskytnutí jakýchkoliv údajů. Chcete-li však používat všechny funkce a funkce dostupné na našem webu, může se od vás vyžadovat, abyste předložili nebo povolili shromažďování určitých údajů.

2. Můžete omezit naše používání cookies. Další informace viz oddíl 13.

12. Jak můžete přistupovat k vašim datům?

Máte právo požádat o informace o všech vašich osobních údajích, které máme v držení (pokud jsou tyto údaje uchovávány), včetně údajů o tom, které údaje jsou zpracovávány, účelu zpracování, kategorií příjemců údajů a zdroji data. Podle českého zákona o zpracování osobních údajů se neplatí žádný poplatek a poskytneme veškeré informace v odpovědi na vaši žádost zdarma. Kontaktujte nás pro více informací.

13. Naše používání cookies

1. Naše stránky mohou umísťovat a přistupovat k určitým souborům cookie ve vašem počítači nebo zařízení. Soubory cookie první strany jsou soubory umístěné přímo námi a používány pouze námi. Cookies používáme pro usnadnění a zlepšení vašich zkušeností s naším webem a pro poskytování a zlepšování našich produktu. Tyto cookies jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme kroky, abychom zajistili, že vaše soukromí a osobní údaje budou vždy chráněny a respektovány.

2. Používáním našich stránek můžete také dostávat určité cookies třetích stran do vašeho počítače nebo zařízení. Cookies třetích stran jsou ty, které umísťují webové stránky, služby nebo strany jiné než naše. Tyto cookies nejsou nedílnou součástí fungování našich stránek a vaše použití a zkušenosti z našich stránek nebudou narušeny odmítnutím jejich souhlasu.

3. Všechny cookies používané na našich stránkách jsou používány v souladu s platnými zákony o cookies.

4. Vaším souhlasem s umístěním cookies nám umožňujete poskytovat ty nejlepší možné zkušenosti a služby. Pokud si přejete, můžeme souhlasit s umístěním cookies odmítnout; některé funkce našeho webu však nemusí fungovat zcela nebo podle plánu.

5. Některé funkce našeho webu závisí na fungování cookies. Zákon o souborech cookie považuje tyto soubory cookie za „nezbytně nutné“. Nebudeme usilovat o váš souhlas s umístěním těchto cookies, ale je stále důležité, abyste o nich věděli. Tyto cookies můžete stále blokovat změnou internetového prohlížeče, ale mějte na paměti, že náš web nemusí správně fungovat, pokud tak učiníte. Věnovali jsme velkou péči tomu, abychom zajistili, že vaše soukromí nebude ohroženo povolením.

6. Kromě ovládacích prvků, které poskytujeme, se můžete rozhodnout povolit nebo zakázat cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů vám také umožňuje zvolit, zda chcete deaktivovat všechny cookies nebo pouze cookies třetích stran. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá cookies, ale to lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy v internetovém prohlížeči nebo v dokumentaci dodané se zařízením.

7. Můžete se rozhodnout smazat cookies na vašem počítači nebo zařízení kdykoliv, můžete však ztratit informace, které vám umožní rychlejší a efektivnější přístup k našemu webu, včetně, ale bez omezení na, přihlášení a nastavení personalizace.

8. Pokud si nejste jisti úpravou nastavení ochrany osobních údajů, doporučujeme vám udržovat aktuální internetový prohlížeč a operační systém a konzultovat pomoc a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče a výrobcem vašeho počítače nebo zařízení.

14. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

15. Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit (například pokud se změní zákon). Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na našich stránkách a budou se považovat za přijaté při prvním použití našeho webu po změnách. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste byli neustále v obraze.

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!