Sliby

Jakmile si od nás půjčíte, bude se jednat o 3stranný vztah; Vy, váš sekundární dlužník a Tando. Tento vztah trvá průměrně 3 roky – takže nám záleží na tom, aby byl skvělý. Většina bank bere klienty jako čísla a nic víc, ale my věříme, že náš vztah s klienty je oboustranný – takže jsme se rozhodli vám ohledně tohoto vztahu něco slíbit.

Vždy budeme zdvořilí a jednat s vámi s úctou.

Víme, že nikdo nechce být neplatičem. Proto při spolupráci s vámi uděláme naprosté maximum, abyste byli zpátky ve hře.

Platby budeme stahovat pouze z platebních karet nebo pomocí inkasa, pokud nám k tomu dáte svolení.

Uděláme maximum pro to, abychom vyhověli jakýmkoliv rozumným požadavků ohledně způsobu a času našeho kontaktu s vámi.

Před jakýmkoliv zásahem z naší strany vás budeme informovat a dáme vám dopředu vědět.

Vždy vás budeme kontaktovat jen, pokud to bude nezbytně nutné, k nalezení nejlepšího možného řešení.

Vždy se nejdřív pokusíme získat platbu od dlužníka předtím, než požádáme sekundárního dlužníka o platbu. Po celou dobu, kdy budou vaše splátky zpožděné, se budeme snažit stáhnout peníze pomocí inkasa na straně dlužníka.

Nikdy vám nenaúčtujeme extra peníze za pozdní nebo zmeškané platby, dopisy, zprávy, hovory nebo cokoliv, co děláme.

Soudy k vymáhání dluhu použijeme pouze jako poslední možnost poté, co všechna další řešení selžou.

Nikdy nevykoupíme váš dům, ani se vás nepokusíme donutit jej ho prodat.

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!