Povinnosti sekundárního dlužníka

V Tando jsou pro nás zákazníci ti nejdůležitější, a proto tvrdě pracujeme na tom, abychom k nim byli co nejvíc otevření. Pro současné i potenciální sekundárního dlužníka jsme proto připravili tuto část webových stránek, kde najdete všechny informace o tom, co se od vás čeká. Náš Balíček odpovědnosti rozesíláme také e-mailem, takže veškeré informace naleznete i tam. Je pro nás nejdůležitější, abyste měli pocit pohodlí, férového zacházení a věděli, s čím přesně souhlasíte. A právě z toho důvodu půjčku nevyplácíme, dokud s vámi neprojdeme všechny vaše očekávání a povinnosti. Stát se sekundárním dlužníkem je vážný závazek a je důležité, abyste rozuměli důsledkům takového rozhodnutí.


Sekundární dlužník je zodpovědný za okamžitou a včasnou úhradu měsíčních splátek, pokud dlužník z jakéhokoliv důvodu splátku neuhradil.


Sekundární dlužník je zodpovědný za to, že s námi zůstane v kontaktu a ozve se nám, pokud o to požádáme.


Sekundární dlužník bere na vědomí, že je právně odpovědný za to, aby zajistil plné dodržení smlouvy o půjčce a nemůže se této zodpovědnosti vzdát, dokud není půjčka splacena v plné výši.

Následky neplacení

Měl/a bych se stát sekundárním dlužníkem?

Abychom vám co nejvíce pomohli, vytvořili jsme jednoduchý test, který vám pomůže s rozhodováním. Test „měl/a bych se stát sekundárním dlužníkem“:

1
2
3
4
5

Věříte, že dlužník zaplatí všechny splátky své půjčky?

Věříte, že si dlužník může splátky dovolit?

Pokud z nějakého důvodu dlužník nemůže (nebo nebude) splácet splátky, jste připraven/a je splácet? Můžete si to dovolit?

Jste si vědom/a, že nesete zodpovědnost za splacení půjčky, pokud to dlužník z nějakého důvodu nedokáže?

Jste si vědom/a, že pokud nebude půjčka splacena včas, budou z toho plynout vážné následky pro vás i dlužníka: předáme případ vymahací společnosti. To znamená, že budete muset celou částku zaplatit najednou.

Skvělé zprávy!

Zdá se, že dlužníka dobře znáte a věříte mu. Chcete podpořit jeho žádost o půjčku, což je opravdu velká pomoc – pokud si myslíte ,že je to pro vás bezpečné.

Jste-li připraven/a se zaregistrovat, zadejte váš jedinečný odkaz sekundárního dlužníka od Tando, který jste získal/a od dlužníka, a vložte ho sem.

Vypadá to, že nyní nemůžete být sekundárním dlužníkem.

Pro více informací si přečtěte náš článek Odpovědnost sekundárního dlužníka.

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!