zpět

Příklad úvěrové smlouvy dlužníka

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru s fixní částkou je upravena zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Toto jsou podmínky vašeho úvěru. Stanoví podrobnosti o vašem úvěru. Pečlivě je uchovejte, protože je možná budete muset v budoucnu použít. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Úvěrové podmínky.

My (Tando půjčka)

Tando Financial a.s., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
e-mail: (ahoj@tandopujcky.cz)
phone: (+42 035 888 1046)

Vy (Úvěrovaný)

BW JMÉNO, BW CPR

Váš sekundární dlužník

SEKUNDÁRNÍ DLUŽNÍK JMÉNO

Maximální výše částky, kterou si půjčujete (úvěrový rámec)

VÝŠE

Počet splátek

Můžete splácet dle svého uvážení, minimálně však:

 • Každý měsíc celou výši přirostlého úroku za předchozí měsíc a alespoň 1 % z aktuálně čerpané částky
 • Na konci čerpání úvěrového rámce musíte splatit celou půjčenou částku včetně úroku

Typ úvěru

revolvingový

Úroková částka splatná za den pro případ odstoupení od smlouvy

Úroková sazba

Nominální úroková sazba je 114.68% ročně

RPSN, včetně předpokladů pro výpočet

199 % RPSN

 • (a) Předpokládá se, že úrok je vypočítán na konci každého měsíce.
 • (b) Během výpůjční doby neexistují žádné zřizovací ani jiné poplatky
 • (c) v příloze této smlouvy je tabulka ukazující, jak a kdy platit úroky a splátky

Účtovaná úroková sazba RPSN

199 % ročně (variabilní)

Při výpočtu RPSN, celkového úroku a celkové částky, kterou zaplatíte, jsme předpokládali, že:

 • Vy i my dodržujeme tuto dohodu (např. všechny platby provádíte včas);
 • Úroková sazba (která se může změnit podle Úvěrových podmínek) bude po celou dobu trvání úvěru stejná: a
 • První platbu provedete měsíc po vyplacení úvěru a poté provádíte platby měsíčně ve stejný den každého měsíce.

Kdy platíte

Vyberete si den v měsíci, ve kterém provedete splátku úvěru, který nesmíte nastat později než 45 dnů po vyplacení vašeho úvěru.

Uzavřením této smlouvy se zavazujeme, že Vám poskytneme dohodnutý úvěr a Vy se zavazujete, že nám úvěr vrátíte ve sjednané době včetně sjednaných úroků. Jste oprávněni čerpat jakoukoli částku v rámci schváleného úvěrového rámce, a to i opakovaně, za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovení v sekci Počet splátek.

Pokud vynecháte nějaké platby, může to mít vážné důsledky a v budoucnu by mohlo ztížit půjčení více peněz. Pokud vynecháte platbu, můžeme podniknout kroky k navrácení dlužných prostředků, což může zahrnovat:

 • získání platby od vašeho sekundárního dlužníka;
 • oznámení úvěrovým referenčním agenturám, které poskytují informace jiný poskytovatelům úvěrů; a
 • podání žaloby proti vám a vašemu sekundárnímu dlužníkovi

Jak a kdy bude úvěr poskytnut: Jakmile podepíšeme tuto smlouvu, otevřeme si na váš účet úvěrový účet a peníze pošleme na bankovní účet Vašeho sekundárního dlužníka. Toto opatření má za cíl zabránit podvodům a krádežím identity.

Vaše právo odstoupit: Můžete od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, pokud nám to oznámíte ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Tato lhůta začíná okamžikem uzavření smlouvy a končí 14 dní poté, co od nás obdržíte vyhotovenou kopii této smlouvy. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo písemným oznámením, že chcete odstoupit. Pokud od smlouvy odstoupíte, musíte nám splatit zbývající částku úvěru včetně naběhlého úroku v plné výši. Musíte nám zaplatit nejpozději 30 dnů po oznámení o odstoupení.

Kontrolujeme vaše údaje. Počkejte, prosím!!